Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 28°  /  мин. C° 20°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана на сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ за 2019 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с трансфери от Разплащателна агенция към Държавен фонд ,,Земеделие“
Номер: 3-25Дата: 16.12.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и и чл.124, ал.3 чл.127, ал.1 чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Бяла 
РЕШИ: 

Одобрява актуализирането на обекти от поименния списък за капиталови разходи и на разходите за издръжка по плана за СЕС финансирани с трансфери от Разплащателна агенция /РА/ към Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник на финансирането са трансфери от Разплащателна агенция /РА/ към Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Промените да намерят отражение в плана за сметките за средства от Европейския съюз/СЕС/ РА за 2019 г., както следва: 
Приложение№ 1


   


Наименование

Било 
(в лв.)

Става 
(в лв.)

Разлика   
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.   

І.План - приходи (местни дейности) - СЕС - РА   0

Б.   

ІІ.План – разходи (местни дейности) - СЕС- РА   0


Функция ІІІОбразование

Дейност 2/311 Детски градини

§10-15 Материали

0

1082

(+)1082


Обект: Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла / §63-01 Трансф. от ДФЗ-РА ОПРСР – СЕС/

0

1082

(+)1082


§51-00 Основен ремонт

611919   

610837   

(-)1082


Обект: Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла / §63-01 Трансф. от ДФЗ-РА ОПРСР – СЕС /

611919   

610837   

(-)1082


§52-05 Стопански инвентар

58322

58322

0


Обект: Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи деца в УПИ I, кв.14 с.Попович, Община Бяла / §63-01 Трансф. от ДФЗ-РА ОПРСР – СЕС /

58322

58322Всичко:

670241   

670241   

0
Предложениеназад
Номер: 208Дата: 16.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация