Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализация на плана на бюджета за 2019 г
Номер: 3-26Дата: 16.12.2019
Текст:

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС - Бяла 
РЕШИ: 
Актуализира план-приходи и план-разходи за бюджета за 2019 г. в частта за държавни, местни и дофинансирани дейности по съответни параграфи, подпараграфи и дейности на ЕБК, съгласно Приложение.

Актуализации съгл. Решение на ОбС № 3-25 /16.12.2019 г.

Приложение №1

01-Общинска администрация
І.План-приходи0

дейност/параграф

било

става    

разлика   


0

0

0


0

0

0

всичко приходи - държавни:

0

0

0

01-Общинска администрация
1.Държавни дейности
ІІ. План-разходи
дейност/параграф

било

става    

разлика   

1/389 Др.дейности по образованието
01-01 Заплати и възнагр.на перс.нает по труд.прав.

23 222

23 042

-180

02-05 Изпл.р-ди за СБКО и др.

348

528

180

10-15 Материали

2 800

2 627   

-173

10-20 Външни услуги

2 635

3 900   

1 265

10-62 Разходи за застраховки

815

2 954   

2 139

10-98 Др.разходи некласиф. в др.параграфи

3 231

0

-3 231

всичко:

33 051

33 051

0

дейност/параграф

било

става    

разлика   

1/532 Програми за временна заетост
02-01 Др.възнагр.и плащ.за перс. нает по труд.прав.

59 710

58 645

-1 065

05-51 Осигуровки за ДОО

8 913

8 379   

-534

05-60 Здравно осиг.вноски

1 952

3 221   

1 269

05-80 Вноски за допълнително задълж. осиг.

682

1 012   

330

всичко:

71 257

71 257

0

общо разходи държ.дейн.:0

01-Общинска администрация
1.Местни дейности
І.План-приходи
дейност/параграф

било

става    

разлика   

Имуществени данъци
01-03 Окончателен годишен патентен данък

7 355

8 355   

1 000

13-04 Данък при придобив. на имущ.

870 510

869 510

-1 000

всичко:

877 865

877 865

0

Неданъчни приходи
24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки

10 000

22 000

12 000

24-06 Приходи от наеми на земя

36 000

24 000

-12 000

27-10 Такси за технически услуги

357 823

354 823

-3 000

27-11 Такси за административни услуги

34 000

37 000

Предложениеназад
Номер: 209Дата: 16.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация