Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 22°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Кандидатстване на община Бяла по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 – Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 ,,О
Номер: 3-27Дата: 16.12.2019
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет град Бяла 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Бяла да кандидатства с проектно предложение с наименование: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, обл. Варна“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 
2. Дейностите в горепосочения проект отговарят на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Бяла 2014–2020 г.; 
3. Възлага на Кмета на Община Бяла да извърши всички необходими действия по подготовката и представянето на проектното предложение. 
Предложениеназад
Номер: 210Дата: 16.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация