Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 29°  /  мин. C° 21°

юли 2020
пвтсрчпсн
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Приемане на план – сметка за ТБО за 2020 г
Номер: 4-30Дата: 30.12.2019
Текст:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.3, т . 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Бяла
РЕШИ:

Одобрява план – сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община Бяла за 2020 година., както следва :

План сметка за 2020г.

№ по ред

Наименование на дейността

Общо разходи в лв.

Разпределение на разходите по източници на финансиране:


ТБО

приходи на общината различни от ТБО

ПУДООС

1

Общо годишно за сметосъбиране , сметоизвозване на територията на Община Бяла и за транспортиране на ТБО до съоражения за третиране и обезвреждане на ТБО

210 000

210 0002

Общо годишно за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци .

185 000

185 0003

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др.

20 000

20 0004

Почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

380 432,04

380 432,045

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци76 390


6

Изграждане на площадки за съхранение на строителни отпадъци за съхранение до по-следващото им предаване за оползотворяване или обезвреждане.

20 000

20 0007

По чл.66,ал.5 от ЗМДТ, в т.ч.

38 000

38 0007.1

Разходи за контрол по чл.112,ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци

8 000

8 0007.2

Разходи за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране, както и събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци

30 000

30 000


Общо

853 432,04

777 042,04

76 390

Предложениеназад
Номер: 224Дата: 23.12.2019
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация