избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Номер: 24-177Дата: 18.02.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет –
гр. Бяла
РЕШИ:

Дава съгласие Община Бяла безвъзмездно да придобие собствеността върху имоти и сгради държавна собственост чрез Министерство на вътрешните работи на РБ по АПДС № 3339/ 18. 06. 2020 г. и АПДС № 3340/ 18.06.2020 г., представляващи: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 07598.829.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, одобрена със Заповед № РД 18-47/ 18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, находящи се в гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“, община Бяла, област Варна, с площ от 193 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, изградените в него СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 07598.829.16.1, с площ от 18 кв.м., брой етажи 1, трайно предназначение: административна, делова сграда и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 07598.829.16.2, с площ от 47 кв.м., брой етажи 1, трайно предназначение: сграда със специално предназначение и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 07598.829.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, одобрена със Заповед № РД 18-47/ 18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, находящи се в гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“, община Бяла, област Варна, с площ от 81 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна извършването на всички необходими действия за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 17Дата: 03.02.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация