избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла
Номер: 24-181Дата: 18.02.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Бяла
РЕШИ:

ПРИЕМА проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла, Област Варна приета с решение № 16 -117 / 06.08.2020г. на Общински съвет - Бяла в частта на чл.25 от Раздел III „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, както следва:

Раздел III

Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размери, определени от общинския съвет, както следва:
- Постоянна такса за целодневни детски ясли и детски градини
- Постоянна такса за полудневни детски ясли и детски градини
-Такса за хранителни продукти за всеки присъствен ден в целодневни/полудневни детски ясли и детски градини.
(2) (нов приет с решение № 24-181./18.02.2021г.) Родителите на децата в задължителното предучилищно образование, на двегодишните и на тригодишните деца се освобождават и не заплащат таксите по ал.(1).
(3) (нов приет с решение № 24-181./18.02.2021г.) Родителите или настойниците, освен таксите по ал.(1), заплащат и за дейности извън държавните образователни изисквания и други по тяхно желание, съобразно интересите и потребностите на децата.
Предложениеназад
Номер: 24Дата: 15.02.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация