избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Предоставяне на имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно читалище ,, Васил Левски – 1937 г.“, с. Господиново
Номер: 24-182Дата: 18.02.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

Общински съвет – гр. Бяла реши:

Предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години за нуждите на Народно Читалище „Васил Левски -1937 г“. с. Господиново община Бяла, област Варна за събиране и съхраняване на етнографска сбирка, съхраняване на архиви, репетиционна, както и за организирането на празника „Господиново пее, свири и танцува“, следния недвижим имот, публична общинска собственост по АОС № 1588 от 22.01.2021 г., вписан в книгите за вписванията на 03. 02. 2021г., Акт № 2, том VI, вх. регистър № 2314, дело № 1134 от 2021 г., представляващ ПИ № 17323.501.197 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Господиново, община Бяла, област Варна, одобрена с Заповед № РД 18-116/ 20.02.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3 754 кв. м., с административен адрес: с. Господиново, община Бяла, област Варна и разположената в него сграда с идентификатор ПИ № 173232.501.197.1, със застроена площ от 405 кв. м., брои етажи: един.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да сключи договор за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години.
Предложениеназад
Номер: 25Дата: 15.02.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация