избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Провеждане на общо събрание на съдружниците на ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, ООД
Номер: 24-185Дата: 18.02.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Бяла реши :

1. ОПРЕДЕЛЯ инж. Пеньо Красимиров Ненов - Кмет на Община Бяла представител на Община Бяла в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, на 11.03.2021г. от 11.00 часа в зала „Колегиум“, ет.1 в сградата на централното управление на дружеството с адрес гр. Варна, ул. Прилеп № 33. В случай, че е възпрепятстван да се яви в определения в поканата ден ОПРЕДЕЛЯ Диян Кирилов Янчев – Заместник – Кмет на Община Бяла за негов заместник.
2. Общински съвет – Бяла ВЪЗЛАГА на своя представител в Общото събрание на съдружниците „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да гласува както следва :
По точка 1 от дневния ред :
1. „ ЗА“ Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 6949 бр. дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един, представляващи 50.98 % от капитала на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 694900 лева, съгласно постъпил в МРРБ доклад на експертите по акт за назначаване на вещи лица № 20200930141624/02.11.2020г. на Агенцията по вписванията.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 6949 дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, държавата ще запише и придобие 694 бр. акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 694000 лева
По точка 2 от дневния ред :
2. „ ЗА“ Вземане на решение за промени в дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, във връзка с решението по т.1 от дневния ред, както следва:
2.1. В чл.5 текста „Държавата представлявана от Министъра на МРРБ“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София
2.2. В чл.11, ал.2, б. “А“ думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София.

Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна да извърши всички действия, необходими за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 30Дата: 18.02.2020
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация