избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Предоставяне на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
Номер: 25-188Дата: 01.03.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява предоставянето на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, от бюджетна сметка за сметка за средства от ЕС, по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция BG05FMOP001 “3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 2021 г. - 20000 лв., и по ОП “Развитие на човешките ресурси“, Проект „С грижа за хората“ Патронажна грижа“ Компонент 4 - 7000 лв. Актуализира плана за бюджета за 2021 г., чрез вътрешни промени по съответните параграфи от ЕБК и плана за сметките за СЕС за 2021 г. След верифициране на разходите вътрешните заеми да се върнат в бюджетната сметка на общината в срок до 31.12.2021 г. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2021 г. и плана за сметките за СЕС, както следва:

Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


Бюджет
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(-)27000


ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция BG05FMOP001 “3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 2021г. -20000 лв.(-)20000


- ОП “Развитие на човешките ресурси“, Проект „С грижа за хората“ Патронажна грижа“ Компонент 4 - 7000 лв.(-)7000


Общо:(-)27000

Б.

ІІ. План –разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Дейност 2/745 Др.дейности по културата

§ 10-20 Външни услуги

54000

27000

(-)27000Общо:(-)27000СЕС

01 Общинска администрация
А.

І.План-приходи (държавни дейности)СЕС

§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(+)20000


ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция BG05FMOP001 “3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 2021г. -20000 лв.

Всичко:(+)20000

Б.

ІІ. План –разходи (държавни дейности)СЕС

01- Общинска администрация

Предложениеназад
Номер: 33Дата: 24.02.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация