избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Относно изменение на Решение 13-95/ 18.06.2020 г. на Общински съвет – Бяла за даване на съгласие за отдаване под наем на 60 кв.м. от покрива на административна сграда на общинска администрация
Номер: 26-206Дата: 25.03.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19 и чл. 30, ал.1, т.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,
Общински съвет – Бяла реши:
ИЗМЕНЯ решение № 13 – 95 / 18.06.2020г. на Общински съвет - Бяла за даване на съгласие за отдаване под наем на 60 кв. м. от покрива на административна сграда на общинска администрация с идентификатор 07598.303.63.1, със застроена площ от 402 кв. м., разположена в ПИ 07598.303.63 с площ от 1 028 кв.м с административен адрес : гр. Бяла,ул.,,Андрей Премянов“ №29, Община Бяла, Област Варна на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ,,Илинден“, ул. ,,Кукуш” № 1, ЕИК: 131468980, за инсталиране на телекомуникационно съоръжение срещу сумата от 480 / четиристотин и осемдесет /лева с ДДС, както следва:
Нов текст
Дава съгласие за отдаване под наем за срок от пет години на 60 кв. м. от покрива на административна сграда на общинска администрация с идентификатор 07598.303.63.1 със застроена площ от 402 кв.м., разположена в ПИ 07598.303.63 с площ от 1 028 кв.м с административен адрес : гр.Бяла, ул.,,Андрей Премянов“ №29, Община Бяла, Област Варна, публична-общинска собственост по АОС № 8 от 18.01.1999 г. и АОС № 1111 от 30.03.2012г. на А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕИК 206379370, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ,,Илинден“, ул. ,,Кукуш” № 1, за инсталиране на телекомуникационно съоръжение срещу сумата от 480 / четиристотин и осемдесет /лева с ДДС.
Възлага на Кмета на Община Бяла,Област Варна в изпълнение на решението да сключи анекс към договора за наем, считано от 02.02.2021г..
Предложениеназад
Номер: 57Дата: 24.03.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация