избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с предоставяне на вътрешни трансфери и временен безлихвен заем от бюджетна сметка за сметки за средства от Европейския съюз за проект „Обучение и заетост“, Компонент ІІ по ОП РЧР 2014-2
Номер: 26-209Дата: 25.03.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Бяла

РЕШИ:

Одобрява предоставянето на вътрешни трансфери и временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, от бюджетна сметка за сметки за средства от ЕС, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. 2021 г. - 14423 лв. Актуализира плана за бюджета за 2021 г., чрез вътрешни промени по съответните параграфи от ЕБК и плана за сметките за СЕС за 2021 г. След верифициране на разходите вътрешните заеми да се върнат в бюджетната сметка на общината в срок до 31.12.2021 г. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2021 г. и плана за сметките за СЕС, както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


Бюджет

01 Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§36-19 Др.неданъчни приходи

28000

42423

(+)14423§62-02 Предоставени вътр. трансфери(-)2723


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. за 2021 г. - 2723 лв.

§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(-)11700


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. за 2021 г. - 11700 лв.(-)11700


Общо:0СЕС

01 Общинска администрация
А.

І.План-приходи (държавни дейности)СЕС


§62-01 Получени вътр. трансфери(+)2723


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. за 2021 г. - 2723 лв.(+)2723


§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(+)11700


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. за 2021 г. - 11700 лв.(+)11700Всичко:(+)14423

Б.

ІІ. План –разходи (държавни дейности) СЕС

01- Общинска администрация

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучение и заетост“ - Компонент ІІ, Договор № ОЗ-ХУ-03-05-3029#7 от 06.03.2019 г. за 2021 г. - 14423 лв.Предложениеназад
Номер: 60Дата: 24.03.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация