избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
Номер: 28-223Дата: 20.05.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127, ал.1 от ЗПФ
Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи на обекти, финансирани със средства от собствени приходи и актуализирането на плана за бюджета за 2021 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник за финансирането на разходите са постъпления от собствени средства. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2021 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
Соб.ср-ва
(в лв.)

Става
Соб.ср-ва
(в лв.)

Разлика

(+/-)

1

2

3

4

5


01-Общинска администрация
А.

І. План-приходи (местни дейности)0


§2/61-09 вътрешни трансфери(-)4800


Всичко приходи:(-)4800


Б.

ІІ. План–разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

Функция VІІ. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

2/759 Други дейности по културата

§10-16 Вода, горива и енергия

8000

3200

(-)4800


Всичко разходи:(-)4800


07-Детска градини и детска кухня-Бяла

І. План-приходи (местни дейности)

§2/61-09 вътрешни трансфери(+)4800


Всичко приходи:(+)4800


Б.

ІІ. План–разходи (местни дейности)

2/311 Детски градини

§52-01 Придобиване на компютри и хардуер(+)4800

  • Преносими компютри - 4 бр. за Детска градина „Първи юни“ и детска кухня гр.Бяла(+)4800
Предложениеназад
Номер: 108Дата: 14.05.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация