избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ;
Номер: 28-226Дата: 20.05.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Бяла
РЕШИ:
Одобрява актуализирането на обекти от поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия от РБ за 2021 г., чрез вътрешни компенсирани промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник на финансирането е целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет за 2021 г. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2021 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
А.

І.План-приходи (местни дейности)0


§31-13 Целева субсидия от РБ за 2021г.

240200

120200

(-)120000

Б.

ІІ.План – разходи (местни дейности)0


Функция VІІІИкономически дейности и услуги

Дейност 2/849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

§51-00 Основен ремонт

Обект: Реконструкция на Автогара гр.Бяла
/от §31-13 Целева субсидия от РБ за 2021 г.- било -150000 лв. става „0“, разлика (-)150000 лв./ бюджет

150000

0

(-)150000


Всичко:

150000

0

(-)150000Функция VIІ. Култура, спорт, почивни дейн. и религ. дело

Дейност 2/745 Обредни домове и зали

§52-00 Придобиване на ДМА

§52-19 Придобиване на други ДМА

Обект “Траурна зала гр.Бяла“
/ от §31-13 Целева субсидия от РБ за 2021 г. било - 90200 лв., става - 120200 лв. , разлика (+)30000 лв./ бюджет

90200

120200

(+)30000


Всичко:

90200

120200

(+)30000


А.

І.План-приходи (държавни дейности)

§31-13 Целева субсидия от РБ за 2021г.

0

120000

(+)120000

Б.

ІІ.План – разходи (държавни дейности)

Функция IІ. Отбрана и сигурност

Дейност 1/284 Ликвидиране на последиците от бедств. и аварии

§52-00 Придобиване на ДМА

Предложениеназад
Номер: 113Дата: 19.05.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация