избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ за 2021 г. във връзка с подписан договор и промяна на обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна.
Номер: 28-231Дата: 20.05.2021
Текст:
РЕШЕНИЕ № 28- 231
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗПФ и чл.94, ал.3 т.8 от ЗПФ, Общински съвет гр. Бяла
РЕШИ:
Одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи, финансирани от РА ДФЗ със средства от сметки на Европейския съюз /СЕС/ и актуализирането на плана за Сметките за средства от Европейския съюз /СЕС/ за 2021 г., чрез промени по съответните параграфи от ЕБК. Източник на финансирането за безвъзмездната помощ е ДФ „Земеделие“ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., а разходите за ДДС по проекта се финансират от държавния бюджет на Република България. Промените да намерят отражение в плана на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


01- Общинска администрация
·

СЕС - РА-ДФЗ

І.План-приходи (местни дейности)

§63-01 Получени трансфери

0
за Проект “Изграждане на съоръжения за туристическата инфраструктура“- СЕС- от РА ДФЗ - Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.– 165942,95 лв. (138285,79 лв. и 27657,16 лв. ДДС и общо 165972,95 лв.)

0

165943

(+)165943


Всичко –приходи-СЕС:(+)165943

Б.

ІІ.План –разходи (местни дейности)

01- Общинска администрация

VІІ. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Дейност 2/701 Дейности по почивното дело и социалния отдих

§52-19 Придобиване на други ДМА

0

107512

(+)107512


обект “Изграждане на съоръжения за туристическата инфраструктура“ в т .ч.:
- „Паметник на Васил Левски“ в УПИ XVII-184,185,186 В КР.47 по плана на гр. Бяла , община Бяла- 83535.94 лв. ( 69613,28 лв. и 13922,66 лв. ДДС и общо - 83535,94 лв.) СЕС- от РА ДФЗ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

0

83536

(+)83536


- обект “Изграждане на съоръжения за туристическата инфраструктура“ в т.ч.:
- „Метална пластика“ в обхват на част от ПИ 07598.302.500 и ПИ 07598.301.18 по КККР на гр. Бяла, община Бяла – 23976,07 лв. (19980,06 лв. и 3996,01 лв. ДДС и общо -23976,07 лв. ) СЕС- от РА ДФЗ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /

0

23976

(+)23976


§10-15 Материали

0

58431

(+)58431


- Проект “Изграждане на съоръжения за туристическата инфраструктура“ в т.ч.:
- „Информационни табели и пътеводители на улиците в гр. Бяла, област Варна “ - 58430,94 лв. (48692,45 лв. и 9738,49 лв. ДДС и общо - 58430,94 лв.) СЕС- от РА ДФЗ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Всичко - разходи – СЕС :(+)165943
Предложениеназад
Номер: 118Дата: 20.05.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация