избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с площи от 16,40 кв.м. и от 14,50 кв.м., находящи се на третия етаж, съответно лява и средна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със за
Номер: 34-270Дата: 23.09.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла, приета с решение на ОбС – гр. Бяла № 5 - 13/ 15. 12. 2011 г., Общински съвет – гр. Бяла

РЕШИ:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем помещения с площи от 16,40 кв.м и от 14,50 кв.м., находящи се на третия етаж, съответно лява и средна част от триетажна сграда с идентификатор № 07598.303.190.1 със застроена площ от 421 кв.м., разположена в ПИ №07598.303.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, област Варна, с административен адрес: гр. Бяла, ул. „Йордан Ноев“ № 8, за срок от 5 /пет/ години и предназначение за лекарски кабинети.
Стартовата месечна наемна цена следва да бъде определена, съгласно чл. 4 от Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем общински нежилищни имоти е в размер общо на 25.02 лева без ДДС или сумата общо от 30.02 лева с ДДС.
.
Размера на депозита за участие в търга е 10 % от годишната стартова наемна цена или сумата от 36.02 лева, които следва да бъдат внесени по сметка на община Бяла, област Варна, банка ДСК BIC - STSABGSF, IBAN - BG 18STSA93003300801126.

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.
Предложениеназад
Номер: 192Дата: 16.09.2021
Вносител: инж. Пеньо Ненов - Кмет на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация