избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Съгласие за предоставянето на имоти – публична държавна собственост по АпДС № 10189/ 07.07.2021 г. за управление на Община Бяла
Номер: 34-272Дата: 23.09.2021
Текст:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.6, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, както и с цел трайно задоволяване на обществени потребности, чрез реализирането на обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване” - Първи етап, Общински съвет – Бяла

РЕШИ :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат предоставени на Община Бяла за безвъзмездно управление за срок от 10 години, следните недвижими имоти – публична държавна собственост по АпДС № 10188/07.07.2021г. и АпДС № 10189/07.07.2021г., представляващи: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.119.6 с площ от 40 0058 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, одобрена със Заповед № РД -18-47/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД 14 – 03 – 1233 / 21.09.2010г. на Началника на СГКК – Варна, трайно предназначение на територията: нарушена, начин на трайно ползване: сипей, находящ се в гр. Бяла, местност „Чайка” /Св. Атанас/, Област Варна и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.116.155 с площ от 478 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, одобрена със Заповед № РД -18-47/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД 18 – 4724 / 10.04.2014г. на Началника на СГКК – Варна, трайно предназначение на територията: защитена, начин на трайно ползване: за друг вид естествен ресурс за превантивна защита, находящ се в гр. Бяла, ЗВКО „Чайка”, Област Варна.
Възлага на Кмета на Община Бяла, Област Варна извършването на всички необходими действия за изпълнение на решението.
Предложениеназад
Номер: 195Дата: 20.09.2021
Вносител: Кмета на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация