избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 10°

ноември 2021
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
Решениеназад
Накратко: Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. и плана за сметките за средства от Европейския съюз/СЕС-ДЕС/ във връзка с подписан проект „ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна пр
Номер: 34-277Дата: 23.09.2021
Текст:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.124, ал.1 от ЗПФ и чл.104, ал.1, т.5, ал.4 от ЗПФ и във връзка с изпълнение на проект: ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020/

Общински съвет гр. Бяла реши:

Одобрява предоставянето на временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз и промяна в капиталовия списък на плана за бюджета на за сметките за средства от Европейския съюз, от бюджетна сметка за сметки за средства от ЕС и , по проект ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, размер на – 19811,84 лв. Актуализира плана за бюджета за 2021 г., чрез вътрешни промени по съответните параграфи от ЕБК и плана за сметките за СЕС за 2021 г. След верифициране на разходите вътрешните заеми да се върнат в бюджетната сметка на общината. Източник за финансирането на разходите са постъпления от местни данъци и такси. Промените да намерят отражение в плана за бюджета за 2021 г. и плана за сметките за СЕС, както следва:
Приложение№ 1
Наименование

Било
(в лв.)

Става
(в лв.)

Разлика
(+/-)

1

2

3

4

5


Бюджет
А.

І.План-приходи (местни дейности)

§13-04 Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин(+)19812
§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(-)19812


проект ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020(-)19812


Общо:0
А.

І.План-приходи СЕС-ДЕС

§76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)(+)19812


проект ЕКОТУРНЕТ: Развитие на мрежата за екотуризъм в Черноморския регион“ /ECOTOUR-NET/ по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ /Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020(+)19812Всичко:0

Б.

ІІ. План –разходи СЕС-ДЕС

Дейност 2/864 Международни програми и споразум., дарения и помощи от чужбина

§ 10-20 Външни услуги

125289

105477

(-)19812


§ 52-19 Придобиване на други ДМА(+19812

  • обект: 4 броя „Щанд за предлагане на продукция на местни производители-тип коледен павилион“

4 бр. по 4953 лева, общо 19812 лева
Общо:0
Предложениеназад
Номер: 200Дата: 23.09.2021
Вносител: Кмета на Община Бяла

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация