#   Политика за защита на личните данни
Администратор на лични данни:

Община Бяла

адрес: гр. Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29

ел. поща: [email protected]

 

Длъжностно лице по защита на данните:

инж. Нели Ванкова – гл. експерт УТУПОС

тел. 0885/666517

ел. поща: [email protected]

 

Политика за защита на личните данни в Община Бяла

Декларация-съгласие за обработване и съхраняване на личните данни

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация