юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Подадени проекти за финансиране
Идеи Текущи Завършени
име програма година Сума лв.
МИРГ и Стратегия за местно развитие на рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен Оперативна програмата развитие на сектор Рибарство 2011 8 000 000
Консервация, реставрация, експониране и социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос „Св. Атанас” и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на Община Бяла, Варненска област Оперативна програмата регионално развитие 2011 5 376 155, 32
Подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Бяла ОПАК 2011 306 111.10
Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в Община Бяла чрез предоставяне на електронни услуги ОПАК 2011 125 308,28
Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла РЧР 2010 127 039,89
„Подобряване обзавеждането и оборудване на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Бяла”. МТСП 2009 19000
Битова канализация, дъждовна канализация и водопровод по ул. "Черноморка" гр. Бяла ПУДООС 2009 1954488
Подобряване на екологичното състояние на Черно море чрез изграждане на инжинерна инфраструктура на гр. Бяла ВиК мрежи на ЗВКО "Чайка", местност "Глико" и кв. "Бяла - Изток" Оперативна програма „Околна среда” 2009 40 369 600
Подводен риф /Възстановяване и опазване на местообитания на морските видове в акваторията пред гр. Бяла чрез монтиране на подводен риф/ Оперативна програма „Околна среда” 2009 373 872
Реконструкция на ул. "Андрей Премянов" от км. 0+700 до км. 1 + 818 км. Програмата за развитие на селските райони 2009 1 950 000
Реконструкция на ул "Черноморка" I етап Програмата за развитие на селските райони 2009 1 950 000
Реконструкция на ул "Черноморка" II етап Програмата за развитие на селските райони 2009 400 000
Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация, реконструкция и подняма на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла,област Варна Програмата за развитие на селските райони 2009 5 353 712,8
Подобряване на административното обслужването за гражданите и бизнеса в Община Долни чифлик и Община Бяла. Оперативна програма „Административен капацитет” 2009 316 644,92
Комплексна програма за извънкласна дейност през 2009-2010 г. в община Бяла. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2009 144910,8
Грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2008 119679,69
Създаване на местна инициативна група Долни Чифлик - Бяла Програмата за развитие на селските райони 2008 200 000
„ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Светерица” гр. Бяла” Оперативна програма „Околна среда” 2008 376 000
„ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Светерица” гр. Бяла” Оперативна програма „Околна среда” 2008 376 000
„ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Бяла - Север” гр. Бяла” Оперативна програма „Околна среда” 2008 436 000
ПСОВ канализациоона и водопроводна мрежа в зона за вилен и курортен отдих „Бяла река” гр Бяла Оперативна програма „Околна среда” 2008 406 000
Изграждане на инжинерна инфраструктура на гр. Бяла ВиК мрежи на ЗВКО "Чайка", местност "Глико" и кв. "Бяла - Изток" Оперативна програма „Околна среда” 2008 40 000 000
Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в община Бяла Оперативна програма "Регинално развитие" 2008 984628,8
Битова канализация, КПС, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в кв. 135 гр. Бяла ПУДООС 2008 869458
Водопровод и битова канализация о.т. 286 - о.т. 293, о.т. 13 - о.т. 186, о.т. 15 - о.т. 291, о.т. 20 - о.т. 293 гр. Бяла ПУДООС 2008 1232417

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация