Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 18°  /  мин. C° 12°

юни 2020
пвтсрчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

 

 

  #   Проектодокументи
24.06.2010 Проекти за решение за одобряване на такси
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с нанасянето на нови обекти в кадастралните планове на населените места на територията на Община Бяла, Област Варна без одобрена кадастрална / с.Горица, с.Самотино, с.Дюлино, с.Господиново и с.Попович / и необходимостта от приемане от Общински съвет – гр.Бяла на цена за нанасянето им , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове предлагам на Вашето внимание проекта за решение за одобряване на такса за „Нанасяне на нови обекти в кадастралният план на населените места без одобрена кадастрална карта”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 24.06.2010г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява актуализацията на раздел ІІ от таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , област Варна , както се добавя нова точка 55, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И за административни услуги

55. Нанасяне на нови обекти в кадастралният план на населените места без одобрена кадастрална карта: 7 лева за една точка.

--------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с масовото събиране и изхвърляне на отпадъци във чували пред домовете, от гражданите на гр.Бяла,Област Варна и необходимостта от приемане от Общински съвет – гр.Бяла на цена за извозването им , на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове предлагам на Вашето внимание проекта за решение за одобряване на цена за „ извозване на битови и градински отпадъци от домакинствата в чували до 50л.”, за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 24.06.2010г./.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши:

Одобрява актуализацията на раздел V от таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , област Варна , както се добавя нова точка 10, а именно:

Т А К С И И Ц Е Н И за административни услуги

10.Цена за извозване на битови и градински отпадъци от домакинствата в чували до 50л.: 1.15 лв. / на чувал до 50 л.

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация