Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 30°  /  мин. C° 21°

август 2020
пвтсрчпсн
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 

 

  #   Проектодокументи
18.08.2011 Издаване на разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация на търговски обекти в селата в Община Бяла
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с извършването от Дирекция „УТОС” на административни услуги ” Издаване на разрешения за строеж на търговски обекти V-та категория до 150 кв.м. общо РЗП в с.Горица, с.Самотино, с.Господиново, с.Дюлино, с.Попович и издаването на удостоверения за въвеждане в експлоатация на същите”, е необходимо приемане от Общински съвет – гр.Бяла на такса за тяхното извършване , в предвид това на основание чл.26 , ал.2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Вашето внимание проекта за решение за приемане на таксата за ” Издаване на разрешения за строеж на търговски обекти V-та категория до 150 кв.м. общо РЗП в с.Горица, с.Самотино, с.Господиново, с.Дюлино, с.Попович” и приемане на таксата за ” Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на търговски обекти V-та категория до 150 кв.м. общо РЗП в с.Горица, с.Самотино, с.Господиново, с.Дюлино, с.Попович” , за предложения и становища в 14 – дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Бяла, Област Варна / 18.08.2011г./.

<P><BR>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
РЕШЕНИЕ: <BR><BR>На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА , Общински Съвет – Бяла реши: <BR><BR>Одобрява актуализацията на раздел ІІ от таблицата на таксите и цените на административните услуги неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги действаща на територията на Община Бяла , област Варна , както се добавя нови точки 57 и 58, а именно: <BR><BR>Т А К С И И Ц Е Н И <BR>за административни услуги <BR><BR><TABLE id=tdsiva><TBODY><TR><TD><BR><BR>Видове административни услуги <BR></TD><TD><BR><BR>Такса – лв.</TD><TD><BR><BR>Цена – лв.</TD></TR><TR><TD><BR><BR>ІІ.УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ТСУ/ <BR></TD><TD><BR></TD><TD><BR></TD></TR><TR><TD><BR>57. Издаване на разрешение за строеж на търговски обект V-та категория до 150 кв.м. общо РЗП в <BR>с.Горица, с.Самотино, с.Господиново, с.Дюлино и с.Попович <BR><BR>58. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на търговски обект V-та категория <BR>до 150 кв.м. общо РЗП в с.Горица, с.Самотино, с.Господиново, с.Дюлино и с.Попович <BR><BR></TD><TD><BR><BR>150 лева <BR><BR><BR><BR>150 лева <BR></TD><TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><BR>С уважение <BR>КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА <BR>/АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ/</P>

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация