#   Профил на купувача
Електронни обществени поръчки, публикувани в ЦАИС ЕОП
(след 01.01.2020 г.)
https://app.eop.bg/buyer/27271

 

е-Портал за обществени поръчки, разработен от Софтуерна група "Акстър"
(04.12.2014 г. - 11.06.2020 г.)
http://e-obp.eu/bp/Byala

 

Обществени поръчки на Община Бяла, публикувани в сайта на Община Бяла
(23.02.2012 г. - 03.12.2014 г.)
http://www.byala.org/scripts/profilnakupuvacha/do03122014.php

 

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация