#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Неотложни аварийно-възстановителни работи по техническата инфраструктура, предизвикани от поройни дъждове на територията на Община Бяла
Вид: Договаряне без обявление
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0010
 
Електронно досие:
11.12.2014
Информация за изпълнението на договора
Договорът е изпълнен в пълен обем и окончателно разплатен на 02.12.2014 г.
24.09.2014
Информация за сключен договор
24.09.2014
Договор за изпълнение 20-109 / 24.09.2014 г.
15.09.2014
Становище за проведен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
03.09.2014
Решение

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация