#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2014/2015 год.
Вид: Публична покана
Уникален номер в АОП: 9034100
 
Електронно досие:
06.11.2014
График за почистване на пътните участъци
27.10.2014
Договор 20-116/27,10,2014 г. за изпълнение на обществената поръчка
17.10.2014
Протокол от дейността на комисията, определена със Заповед № РД 07 00 - 494/29.09.2014 г. на Заместник-Кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане, оценка на подадените оферти
29.09.2014
Документация
29.09.2014
Публична покана

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация