#   Профил на купувача
Обществена поръка с предмет:
Упражняване на авторски надзор на обект „Подобряване средата на живот в рибарската област чрез обновяване и изграждане на зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки в град Бяла“
Вид: Договаряне без обявление
Уникален номер в АОП: 00541-2014-0015
 
Електронно досие:
21.02.2018
Информация за изпълнен договор
19.12.2014
Договор за възлагане на обществена поръчка рег. № 20-135/19.12.2014 г.
10.12.2014
Решение за определяне на изпълнител
10.12.2014
Доклад от дейността на комисията назначена със Заповед № РД 07 00 - 644 от 08.12.2014 г.
28.11.2014
Становище за проведен предварителен контрол по чл.19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
26.11.2014
Покана
26.11.2014
Решение

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация