#   Регистри
име тип KB
Регистър на обектите, които са общинска собственост 575.5
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 15.65
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество-2017 г. 13.36
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество–2018 г. 16.07
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество–2020 г. 17.43
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество–2021 г. 17.76
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество–2022 г. 17.31
Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество–2023 г. 15.11
Регистър на издадените разрешения за строеж за 2019 г. 19.53
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2019 г. 15.79
Регистър на издадените актове за одобряване на подробни устройствени планове за 2019 г. 17.57
Регистър на издадените заповеди за допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове за 2019 г. 19.83
Регистър на издадените разрешения за строеж за 2020 г. 22.29
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2020 г. 15.95
Регистър на издадените актове за одобряване на подробни устройствени планове за 2020 г. 16.97
Регистър на издадените заповеди за допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове за 2020 г. 21.04
Регистър на издадените разрешения за строеж за 2021 г. 20.12
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2021 г. 17.77
Регистър на издадените актове за одобряване на подробни устройствени планове за 2021 г. 18.09
Регистър на издадените заповеди за допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове за 2021 г. 22.31
Регистър на издадените разрешения за строеж за 2022 г. 25.87
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2022 г. 18.47
Регистър на издадените актове за одобряване на подробни устройствени планове за 2022 г. 19.5
Регистър на издадените заповеди за допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове за 2022 г. 22.66
Регистър на издадените разрешения за строеж за 2023 г. 22.93
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2023 г. 16.76
Регистър на издадените актове за одобряване на подробни устройствени планове за 2023 г. 13.86
Регистър на издадените заповеди за допускане и одобряване на изменения на подробни устройствени планове за 2023 г. 16.86
Разрешения за промяна на предназначението на сгради - 2023 г. (чл. 147а от ЗУТ) 14.04

Публичен регистър на категоризираните туристически обекти на територията на Община Бяла, Област Варна ,съгласно чл.167,ал.1 и ал.2 от Закона за туризма ,във връзка с чл. 2, ал.3 и ал.5 от Наредба за Националния туристически регистър

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация