преброяване

ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

 1. сутрин
 2. сутрин
 1. денем
 2. денем
 1. вечер
 2. вечер
макс. C° 20°  /  мин. C° 12°

2020
пвтсрчпсн
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

 
МИРГ

 
МИГ

ОБА11 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с Преходни и заключителни разпоредби - § 5
 • Нужни документи:
  • 1. Документи за потвърждаване категорията на туристически обект клас А - хотели, мотели:
   - декларация по образец;
   - декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   - копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3.

   2. Документи за потвърждаване категорията на туристически обект клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   - декларация по образец;
   - декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   - копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3.

   3. Документи за потвърждаване категорията на туристически обект клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   - декларация по образец;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

   4. Документи за потвърждаване категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване):
   - декларация по образец;
   - декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава, членка на ЕС;
   - декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
   - справка по образец за професионалната езикова квалификация на персонала в обекта;
   - копие на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата по чл.121, ал.5;
   - формуляр по образец за определяне на категорията;
   - копие на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или друг договор, от който е видно че са налице условия, лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
   - документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност за ЗХР разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
   - изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
   - документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл.69, ал.3.

   5. Документи за промяна на категорията на туристически обект в по – висока:
   - заявление по образец.

   6. Документи за промяна на категорията на туристически обект в по – ниска:
   - заявление по образец;
   - декларация.

   Забележка:
   Преди предоставяне на административната услуга се извършва служебна проверка за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси на заявителя.

 • Срок за предоставяне:
  • до 3 месеца
   до 2 месеца
   14 дни
 • Такса(лв):
  • 1. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели:
   - до 30 стаи – 450 лв.;
   - от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
   - от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
   - от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
   - над 500 стаи – 4500 лв.;

   2. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   - до 20 стаи – 180 лв.;
   - от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
   - от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
   - от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
   - над 100 стаи – 3600 лв.;

   3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   - за едно легло – 9 лв. на легло;
   - за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
   - за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;

   4. За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
   - до 20 места за сядане – 130 лв.;
   - от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
   - от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
   - от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
   - над 300 места за сядане – 1800 лв.

   5. При промяна на категорията на туристически обект в по – висока от определената му се заплаща такса по чл. 2, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по ЗТ.

   6. При промяна на категорията на туристически обект в по – ниска от определената му се заплаща такса от 100 лева.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА11

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация