ОБА3 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 147а
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Скица с виза за проектиране;
   4. Нотариално заверена декларация за липса на СМР;
   5. Нотариално заверени съгласия, решения на общо събрание на ЕС;
   6. Документ за въвеждане в експлоатация на строежа (разрешение за строеж, удостоверение за търпимост);
   7. Други (положителни становища от съответните компетентни органи, относно запазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение);
   8. Удостоверение за наследници;
   9. Документ за самоличност/пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 14 работни дни
 • Такса(лв):
  • 150.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация