ОБА1 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Нужни документи:
  • 1. Искане /по образец/;
   2. Документ за самоличност ;
   3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
   4. Съдебно удостоверение;
   5. Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3 и т.4/.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация