ОБА1 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Нужни документи:
  • 1. Искане /по образец/;
   2. Документ за самоличност на пряк наследник /нотариално заверено пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация