ОБА2 2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за самоличност;
   3. Удостоверение за наследници;
   4. Служебна бележка от Служба по вписванията, че не са извършвани разпоредителни сделки.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • Безплатна
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА2

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация