ОБА3 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Документ за самоличност;
   4. Скица на имота - 4 броя оригинал;
   5. Експертна оценка;
   6. Удостоверение за наследници, ако е приложимо;
   7. Пълномощно, ако е приложимо.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 работни дни
 • Такса(лв):
  • 50.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация