ОБА3 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Скица-предложение за изменение на ПУП;
   4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;
   5. Документ за самоличност/ пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Такса(лв):
  • 50.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация