ОБА3 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 150
 • Нужни документи:
  • 1. Заявление по образец;
   2. Документ за собственост на поземления имот;
   3. Скица копие от действащ ПУП, заверен за “вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява оригиналната преписка;
   4. Скица копие от действащия ПУП, издадена от общинска администрация, която съхранява оригиналната преписка; / ако процедурата е във връзка с чл. 134 от ЗУТ;
   5. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК);
   6. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ или Заповед по реда на чл. 125, ал. 7 от ЗУТ;
   7. Проект за план – извадка, съгласуван с проектанта на ПУП, съгласно чл. 133, ал.1 от ЗУТ;
   8. Други документи свързани с посоченото основание.
   9. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/.
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Такса(лв):
  • 200.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация