ОБА1 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 4; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11;
   Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
   3. Документ за самоличност;
   4. Удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин с данни за имена, пол, семейно положение, гражданство, адрес от съответната държава, заверен с апостил или легализиран, преведен и заверен.
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • 3.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА1

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация