ОБА3 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 5, във връзка със Закон за устройство на територията - чл. 175
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Разрешение за строеж;
   4. Геодезическо заснемане на обекта на хартиен и магнитен носител - 2 бр. папки;
   5. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;
   6. Документ за самоличност /пълномощно.
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • - 7 лв./точка за нанасяне на новоизградената сграда + 10 лв. за издаване на удостоверение.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА3

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация