ОБА6 2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5
 • Нужни документи:
  • 1. Искане по образец;
   2. Документ за собственост;
   3. Скица на имота;
   4. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;
   5. Документ за самоличност /пълномощно
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Такса(лв):
  • 20.00 лв.
 • Бланки:
 • « Обратно към услуги ОБА6

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация