#   Статии
04.05.2022
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, отчета на сметките за СЕС, отчета за капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.50, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла,

Председателят на Общински съвет – град Бяла, област Варна,

кани жителите на община Бяла, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации, общинските съветници и цялата общественост за участие в публично обсъждане на годишния отчет по изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, годишен отчет на капиталовите разходи, и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. на община Бяла, област Варна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.05.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, гр. Бяла, ул. ”Андрей Премянов ” № 29.
Желаещите, предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да направят това всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Бяла, ет.2, стая 14 или на интернет страницата на общината – https://www.byala.org/scripts/budget/b2021.php

Вашите мнения и въпроси можете да направите писмено в деловодството на Общината или на електронен адрес: [email protected]


АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
Председател на Общински съвет гр. Бяла


Приложение

Автор: www.byala.org

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация