ОБА1 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне ОБА2 Административно-технически услуги Общинска собственост ОБА3 Административно-технически услуги Устройство на територията ОБА6 Административни услуги 'Кадастър' ОБА9 Административни услуги “Зелена система” ОБА11 Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” ОБА13 Административни услуги „Местни данъци и такси”