#  Комисии
Членове Комисии Документи Покани за заседания Решения / Протоколи

Постоянни комисии към ОбС Бяла

комисия членове
ПК "Бюджет, финанси, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, общинска администрация"
 1. Даниела Любомирова Тодорова – Председател
 2. Станислав Атанасов Суков – Секретар
 3. Димитър Николов Петров
 4. Цветанка Милчева Стоянова
 5. Николай Димитров Тодоров
 6. Блага Георгиева Янакиева
 7. Анастас Костов Трендафилов
ПК "Строителство, ТСУ, благоустрояване, инвестиционна политика, опазване на околната среда, аварии и бедствия"
 1. Георги Димитров Касабов – Председател
 2. Даниела Любомирова Тодорова – Секретар
 3. д-р Любиша Блажевски
 4. Стоян Липчев Костов
 5. Анастас Костов Трендафилов
 6. Тодор Митков Минчев
 7. Цветанка Милчева Стоянова
ПК "Образование, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание, децата, младежта и спорта"
 1. д-р Любиша Блажевски– Председател
 2. Блага Георгиева Янакиева– Секретар
 3. Даниела Любомирова Тодорова
 4. Станислав Атанасов Суков
 5. Анастас Костов Трендафилов
ПК "Туризъм, търговия, селско стопанство и гори, транспорт и безопасност на движението, култура, исторически и археологически паметници"
 1. Станислав Атанасов Суков– Председател
 2. Димитър Николов Петров – Секретар
 3. Стоян Липчев Костов
 4. Георги Димитров Касабов
 5. Николай Димитров Тодоров
ПК "Жалби и контрол по изпълнение решенията на ОбС"
 1. Блага Георгиева Янакиева – Председател
 2. Цветанка Милчева Стоянова – Секретар
 3. Димитър Николов Петров
ПК "Установяване на конфликт на интереси"
 1. Тодор Митков Минчев – Председател
 2. д-р Любиша Блажевски – Секретар
 3. Георги Димитров Касабов

 

© Община Бяла 2006-2023
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация