#  Комисии
Членове Комисии Дневен ред и материали ПК Протоколи ПК
Регистър на питанията Документи Дневен ред и материали ОбС Решения / Протоколи ОбС

Постоянни комисии към ОбС Бяла

комисия членове
ПК "Бюджет, финанси, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, общинска администрация"
 1. Николай Георгиев – Председател
 2. Александър Дойчев – Секретар
 3. Блага Янакиева
 4. Анастасия Трецкова
 5. Анастас Трендафилов
 6. Христина Койчева
 7. д-р Любиша Блажевски
ПК "Строителство, ТСУ, благоустрояване, инвестиционна политика, опазване на околната среда, аварии и бедствия"
 1. Александър Дойчев – Председател
 2. Христина Койчева – Секретар
 3. Павлина Юриева
 4. Николай Георгиев
 5. Деян Янчев
 6. Анастас Трендафилов
 7. Анастасия Трецкова
ПК "Туризъм, търговия, селско стопанство и гори, транспорт и безопасност на движението, култура, исторически и археологически паметници"
 1. Анастасия Трецкова– Председател
 2. д-р Георги Иванов – Секретар
 3. Александър Дойчев
 4. Деян Янчев
 5. Николай Георгиев
ПК "Образование, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание, децата, младежта и спорта"
 1. д-р Любиша Блажевски – Председател
 2. Блага Янакиева – Секретар
 3. д-р Георги Иванов
 4. Павлина Юриева
 5. Василена Баналиева
ПК "Жалби и контрол по изпълнение решенията на ОбС"
 1. Блага Янакиева – Председател
 2. Павлина Юриева – Секретар
 3. д-р Георги Ивановв
ПК "Установяване на конфликт на интереси"
 1. Василена Баналиева – Председател
 2. д-р Любиша Блажевски – Секретар
 3. Анастас Трендафилов

Участие в комисии / заседания

По реда на Във връзка с Представители от ОбС
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост
 1. Христина Койчева
 2. д-р Любиша Блажевски
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища разглеждане на заявления за картотекиране на граждани с установени жилищни нужди
 1. Василена Баналиева
 2. д-р Георги Иванов
Закона за утройство на територията заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията
 1. Николай Георгиев
 2. Анастасия Трецкова

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация