избори
преброяване
ОИК

  Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  2. сутрин
  1. денем
  2. денем
  1. вечер
  2. вечер
макс. C° 10°  /  мин. C°

април 2021
пвтсрчпсн
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

 
МИРГ

 
МИГ

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 42 решения

 
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
протокол № 23 от 28.01.2021, намерени решения: 8, download file, 351 KB
 
НомерНакратко
23-168 Промяна в структурата и числеността на персонала на другите дейности към Общината
23-169 Освобождаване от такса „Домашен социален патронаж“ на трима потребители от с. Горица за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 година
23-170 Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма ,,Децата на Бяла“ и общинска програма ,,Успешни студенти“
23-171 Отпускане на еднократна финансова помощ
23-172 Участие в НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – НАРОДНО ЩАСТИЕ
23-173 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Бяла за 2021 г
23-174 Отмяна на решение № 24-154 от 22.11.2012 г. на ОбС – гр. Бяла
23-175 Определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Бяла и Кмета на Кметство с. Попович
протокол № 24 от 18.02.2021, намерени решения: 10, download file, 454 KB
 
НомерНакратко
24-176 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2021 година
24-177 Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
24-178 Програма за развитие на туризма в община Бяла за 2021 г
24-179 Приемане на Бюджета за 2021 г. на община Бяла
24-180 Отпускане на еднократна финансова помощ
24-181 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла
24-182 Предоставяне на имот, публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно читалище ,, Васил Левски – 1937 г.“, с. Господиново
24-183 Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
24-184 Актуализация на бюджета за капиталови разходи за 2021 г
24-185 Провеждане на общо събрание на съдружниците на ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, ООД
протокол № 26 от 25.03.2021, намерени решения: 17, download file, 563 KB
 
НомерНакратко
26-193 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ ,,Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2021 г. за Сдружение ,, Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
26-194 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дюлино, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-195 Кандидатстване за финансиране за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дюлино, Община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-196 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Господиново, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
26-197 Кандидатстване за финансиране за обект ,,Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Господиново, община Бяла“ с проект пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
26-198 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. за одобряване на разходи за продължаващата пандемия с COVID-19 и за предприемане на мерки и действия за овладяване влиянието и разпространението на коронавируса на територията на Община Бяла
26-199 Разходи за капиталови обекти и актуализиране на плана за местни дейности за 2021г.,
26-200 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5-13/ 15.12.2011 г..
26-201 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г., отчета за изпълнението на сметките за средства от ЕС/СЕС/за 2020 г. и отчета за чуждите средства за 2020 г
26-202 Актуализиране плана на бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-203 Отпускане на еднократна финансова помощ
26-204 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-205 Прехвърляне във фонд ,,Продажби“ на общинските жилища, находящи се в многофамилна жилищна сграда на четири етажа, с идентификатор 07598.303.296.1 по Кадастралната карта на гр. Бяла
26-206 Относно изменение на Решение 13-95/ 18.06.2020 г. на Общински съвет – Бяла за даване на съгласие за отдаване под наем на 60 кв.м. от покрива на административна сграда на общинска администрация
26-207 Даване на съгласие за започване на процедура за възмездно придобиване на правото на собственост чрез покупко – продажба на поземлен имот 07598.182.3 по Кадастралната карта на гр. Бяла
26-208 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с промяна на обектите от поименния списък за капиталови разходи
26-209 Актуализиране на плана за бюджета за 2021 г. във връзка с предоставяне на вътрешни трансфери и временен безлихвен заем от бюджетна сметка за сметки за средства от Европейския съюз за проект „Обучение и заетост“, Компонент ІІ по ОП РЧР 2014-2

 

© Община Бяла 2006-2021
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация