Д Н Е С   /     ПРОГНОЗА

  1. сутрин
  1. денем
  1. вечер
макс. C° 32°  /  мин. C° 26°

август 2020
пвтсрчпсн
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 

 

  #  Решения
Членове Комисии Документи Решения / Протоколи
г.

 
Намерени 55 решения

 
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
протокол № 6 от 21.02.2020, намерени решения: 13, download file, 358 KB
 
НомерНакратко
6-36 Предоставяне за безвъзмездно стопанисване
6-37 Предоставяне за безвъзмездно стопанисване
6-38 Издаване на запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ "Земеделие "
6-39 Приемане на Бюджета на Община Бяла за 2020 година
6-39 Приемане на Бюджета на Община Бяла за 2020 година
6-40 Предоставяне за безвъзмездно управление
6-41 „Стратегия за управлението и разпореждането с общинско имущество за периода 2020 – 2023 год.”
6-42 Провеждане на нов публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост с инвентарни номера
6-43 Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация – Варна“, Варна
6-44 Учредяване право на строеж на БКТП и право на ползване (сервитутна зона) върху имот общинска собственост на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
6-45 Предоставяне на имот за безвъзмездно управление
6-46 Обезщетяване, съгласно § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
6-47 Предоставя за безвъзмездно управление
протокол № 7 от 27.02.2020, намерени решения: 9, download file, 182 KB
 
НомерНакратко
7-48 Извършване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
7-49 Продължаване на процедура по одобряване на Подробен устройствен план
7-50 Премахване на еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 07598.305.180.1
7-51 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за фитнес зала
7-52 Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортни клубове в Община Бяла.
7-53 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла за 2020 година
7-54 Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година за местни дейности на Община Бяла
7-55 Промяна в поименния списък за капиталови разходи, финансирани със собствени средства и актуализирането на плана за бюджета за 2020 г.,
7-56 Определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Бяла и Кмета на Кметство село Попович
протокол № 9 от 02.04.2020, намерени решения: 6, download file, 186 KB
 
НомерНакратко
9-62 Промяна в структурата на Общинска администрация – Бяла
9-63 Безвъзмездно придобиване на правото за собственост върху поземлен имот с идентификатор 07598.307.39
9-64 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. във връзка с промяна на поименния списък за капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ
9-65 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. за одобряване на разходи във връзка с обявеното в страната извънредно положение за предприемане на мерки и действия за овладяване влиянието и разпространението на вируса COVID 19 на територията на Об
9-66 Освобождаване от месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини за месец март и месец април
9-67 Актуализиране на плана на бюджета за 2020 г. във връзка с извършване на допълнителни разходи за ,,Домашен социален патронаж“ в община Бяла, по време на обявеното извънредно положение в страната
протокол № 10 от 23.04.2020, намерени решения: 9, download file, 238 KB
 
НомерНакратко
10-68 Съгласие за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
10-69 Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бяла
10-70 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
10-71 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи на община Бяла, област Варна
10-72 Определяне на нов упълномощен представител на Община Бяла в Общото събрание на Организацията за управление на Варненски черноморски туристически район
10-73 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. във връзка с промяна обектите за капиталови разходи
10-74 Актуализиране на плана за бюджета за 2020 г. във връзка с изплащане на възнаграждения на медицински персонал от филиал за Спешна медицинска помощ гр. Бяла
10-75 Мриемане на дарение за ремонт на тракторна косачка ,,John Deere Green Mower” – собственост на Община Бяла
10-76 Освобождаване от месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини за месец май.
протокол № 11 от 20.05.2020, намерени решения: 7, download file, 385 KB
 
НомерНакратко
11-77 Приемане на План за защита на населението при бедствия в община Бяла
11-78 Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 5-13/ 15.12.2011 г.
11-79 Наредба за определяне на местните данъци на Община Бяла
11-80 Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общинско имущество на Община Бяла, приета с Решение на Общински съвет Бяла № 13-66/ 26.04.2012 г.
11-81 Приемане на Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Бяла, Област Варна
11-82 Определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2020 г. – 2021 г..
11-83 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 923/25.05.2011 г., вписан в книгите за вписванията на 25.05.2011 г., том XXX, № 37, вх. Регистър 10518, дело 6324

 

© Община Бяла 2006-2020
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация