#  Инфраструктура
Характеристика История Инфраструктура Икономика и услуги Образование
Читалище Стадион Църкви Етнографска експозиция Паметници

Транспорт: През общината минава първокласен път І-9 Варна-Бургас. Очаква се изграждането на автомагистрала Варна-Бургас.
За развитие на водния транспорт в залива "Свети Атанас" е изградена кейова стена и малко туристическо пристанище за рибарски лодки и малки яхти и 1 място за по-големи плитко газещи морски съдове - тип "Комета". Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за товарни-разтоварни работи.
Водоснабдяване: От шестте населени места в община Бяла само село Самотино не е водоснабдено. С голямо нетърпение се очаква изграждането на новия водопровод "Камчийски пясъци", който ще задоволи напълно нуждите на бързо нарастващата по население Община Бяла.
Електричество: На територията на Община Бяла има новоизградена мощна подстанция.
Канализация: Канализация има само град Бяла – 70 % от уличната мрежа, като останалата част се доизгражда или е в проектна готовност. Останалите населени места нямат канализация.
Медии: Територията на община Бяла е покрита 100% с радио и телевизионен сигнал. Същото важи и за покритие с УKB програми. В гр. Бяла също така има кабелна телевизия.
Интертнет: Интернет достъпа в общината е ограничен на територията на гр. Бяла, но с много добро качество. В гр. Бяла съществуват няколко интернет зали. Разбира се мобилните технологии позволяват връзката с интернет от почти всяко място на общината.
Здравеопазване: На територията на община Бяла функционира една поликлиника от V тип и три фелдшерски здравни пункта, които са в селата Попович, Дюлино и Господиново. Регистрирани са две лекарски практики. Лекарите извършват дейност както в общинския център, така и в селата Господиново, Дюлино и Попович. Стоматологичните практики в общината са две.
Образование: В община Бяла функционират три обекта за предучилищно възпитание, които са целодневни детски градини – в град Бяла, село Попович, село Господиново.
Община Бяла разполага с основно училище в град Бяла, начално училище в село Попович и едно средно учебно заведение в гр. Бяла – Професионална гимназия по селско стопанство, създадена през 1959 година.
Култура: В по голямата част от селищата в Община Бяла функционират читалища: Народно читалище “Пробуда” в град Бяла, създадено 1928 година, читалище "Васил Левски" село Господиново, създадено през 1927 година, читалище "Васил Левски" село Попович, създадено 1927 година, читалище "Христо Ботев" село Дюлино, създадено 1926 година.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация