#  Инфраструктура
Характеристика История Инфраструктура Икономика и услуги Образование
Читалище Стадион Църкви Етнографска експозиция Паметници

Жителите в Бяла винаги са отделяли особено голямо внимание на образованието. Заради това въпреки неголемия бой жители общината винаги е разполагала с качествени учебни заведения в коитото идват да учат ученици и от други общини.
Читалище Пробуда

Най-старото учебно заведение в Бяла е ОУ "Отец Паисий", което е вписване в регистрите на образованието,като българско основно училище през 1880 г. В периода от 1892 до 1894 г. е построена собствена сграда на училището със съдействието на кмета Панчо Ст. Бобеков. Името си "Отец Паисий", училището получава през 1900 г. По късно през 1923 - 1925 г. - се откриват вечерно училище за ограмотяване на възрастни и детско училище. През 1947 г. декември е съборена сградата на старото училище и е Направена първата копка за новата сграда. Строителството е завършено и на 05.09.1951 г. тържествено е открита новата училищна сграда. През 1959 - 1960 г. е оформен училищния двор с баскетболно, волейболно игрище и детска площадка През 1980 - 1985 г. са изградени: нова столова, плувен басейн, физкултурен салон и парно отопление. Скоро през 2006 година беше извършен ремонт като бяха предприети мерки за топлоизолация. Празникът на училището е на 27.09 - ден на Паисий / патронен празник/
В момента: В ОУ "Отец Паисий" се обучават 192 ученика в 10 самостоятелни паралелки. Училището разполага с 17 учебни стаи, от които 7 самостоятелни кабинета, модерен физкултурен салон, закрит плувен басейн, столова за 200 ученика, библиотека, модерен компютърен кабинет с осигурен достъп до Интернет и е оборудвано с всички съвременни УТС.
През 1959 г. е открито Зимно практическо земеделско училище с курс на обучение две години. 1961- 1962 г. училището е с нов учебен план и по-висока степен като професионално техническо с две годишен курс. 1973-1974 г. към училището се откриват задочни заводски паралелки. Организират се и курсове за комбайнери, шофьори и трактористи. Година по-късно е открита втора специалност-машинист-апаратчик алкохолни и безалкохолни напитки. 1976 г. тук се обучават виетнамски ученици. В настоящия момент училището е преименувано на Професионална гимназия по селско стопанство. Учениците се обучават в следните паралелки-механизация, икономика и туризъм.

 

© Община Бяла 2006-2024
начало | карта на сайта | © Copyrights | помощ | администрация