ОБА1 Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне ОБА2 Административно-технически услуги Общинска собственост ОБА3 Административно-технически услуги Устройство на територията ОБА4 Правни и административно-технически услуги ОБА5 Административни услуги 'Контрол по строителството' ОБА6 Административни услуги 'Кадастър' ОБА7 Административни услуги 'Реклама' ОБА8 Административни услуги 'Селско стопанство и екология' ОБА9 Административни услуги “Зелена система” ОБА11 Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” ОБА12 Административни услуги „Транспорт” ОБА13 Административни услуги „Местни данъци и такси” ОБА14 Административни услуги „Социални дейности и УЧР” ОБА15 Административни услуги Нотариална дейност ОБА16 Административни услуги ДОИ